Integritetspolicy

Integritetspolicy

 1. Allmänt
 • Burban Store vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
 1. Vem är personuppgiftsansvarig?
 • Burban Studios AB, med org. nr 559125-5095 och postadress Västra Villavägen 10A 97253 Luleå är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Burban Store tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Burban Store, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post. Som personuppgiftsansvarig är det Burban Store ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.
 1. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Burban Store samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
 • Kundinställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
 • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Användargenererade data om din interaktion med Burban Studios ABs marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 1. Från vilka källor samlar Burban Store (Burban Studios AB)in uppgifter om dig som kund?
  • 4.1 Burban Store (Burban Studios AB)samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker burbanstore.com, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Burban Store och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Burban Store (Burban Studios AB)och för att Burban Store (Burban Studios AB)ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.
  • 4.2 Om du är innehavare av ett Konto på burbanstore.com samlar Burban Store (Burban Studios AB)även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på burbanstore.com, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.
  • 4.3 Burban Store (Burban Studios AB)samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Burban Store cookiepolicy under Allmänna villkor.
   1. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
   • Burban Store (Burban Studios AB)samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.
   • a) Hantera beställningar och köp
   • Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.
   • Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Burban Studios ABs allmänna villkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.
   • b) Tillhandahålla och hantera Ett kundkonto på burbanstore.com
   • Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla på burbanstore.com genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.
   • c) Lämna anpassad information samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har ett kundkonto på burbanstore.com
   • Burban Store (Burban Studios AB)vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Burban Store (Burban Studios AB)samlar in såsom bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.
   • d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
   • Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per e-post informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Burban Store (Burban Studios AB)säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt säkerställande och uppföljning av köp gjorda på burbanstore.com
   • e) Hantera ärenden som kommer in till Burban Store (Burban Studios AB)Kundtjänst
   • Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Burban Studios ABs aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.
   • f) Utvärdera, utveckla och förbättra Burban Studios ABs tjänster, produkter och system för våra kunder generellt
   • Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Burban Store (Burban Studios AB)tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Burban Store (Burban Studios AB)generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.
   1. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?
   • För att Burban Store (Burban Studios AB)ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.
   • a) Rättslig förpliktelse
   • Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Burban Studios AB, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
   • b) Avtalsförpliktelser
   • Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett konto på burbanstore.com har du, genom att acceptera allmänna villkoren för konto på burbanstore.com, ingått ett avtal med Burban Store som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Burban Store allmänna villkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Burban Store registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten.
   • c) Berättigat intresse
   • Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Burban Store (Burban Studios AB)bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av Konton på burbanstore.com samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Burban Store (Burban Studios AB)även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.
   1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
   • 7.1 Burban Store (Burban Studios AB)kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Burban Store (Burban Studios AB)komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.
   • 7.2 Burban Store (Burban Studios AB)sparar personuppgifter kopplade till ditt konto på burbanstore.com så länge du är aktiv genom att interagera med Burban Store (Burban Studios AB)på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla ditt konto på burbanstore.com och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.
   1. Översikt av vår personuppgiftsbehandling
   • Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

 

Ändamål: För att kunna hantera dina beställningar och köp
Kategorier av personuppgifter:
 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer och kortinnehavare
 • Finansiell information
Laglig grund: Avtalsförpliktelser enligt Burban Store (Burban Studios AB)allmänna villkor, allmänna försäljningsvillkor
Lagringstid Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.

 

Ändamål: För att tillhandahålla och hantera ditt konto på burbanstore.com
Kategorier av personuppgifter:
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
  Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
 • Användargenererade data
Laglig grund: Avtalsförpliktelser enligt Burban Store (Burban Studios AB)allmänna villkor, allmänna försäljningsvillkor
Lagringstid Så länge du har ett konto på burbanstore.com

 

Ändamål: För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
Kategorier av personuppgifter:
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
  Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
 • Orderinformation såsom orderhistorik
 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
 • Användargenererade data
Laglig grund: Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för Burban Store allmänna villkor för dig som har konto på burbanstore.com

 

Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av konto på burbanstore.com

Lagringstid Så länge du har ett konto på burbanstore.com

 

Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig om du inte är innehavare av konto på burbanstore.com.

 

Ändamål: För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner
Kategorier av personuppgifter:
 • Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress
 • Kontoinformation
 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt
 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt
 • Användargenererade data
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning
Laglig grund: Berättigat intresse
Lagringstid Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.

 

Ändamål: För att utvärdera, utveckla och förbättra Burban Studios ABs tjänster, produkter och system för våra kunder generellt
Kategorier av personuppgifter:
 • Kontaktuppgifter t.ex. bostadsort
 • Orderinformation
 • Betalningsinformation
 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation
 • Kundinställningar
 • Korrespondens och annan information om supportärenden t.ex. feedback på produkter och tjänster och svarstider
Laglig grund: Berättigat intresse
Lagringstid Så länge du har ett konto på burbanstore.com för dig som är kontoinnehavare.

 

Fem år efter att du senast interagerat med Burban Store (Burban Studios AB)om du inte är innehavare av konto på burbanstore.com, t.ex. besökt burbanstore.com, loggat in på tidigare ditt burbanstore.com konto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig.

 

  1. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
 • 9.1 Burban Store (Burban Studios AB)kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Burban Studoos AB, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna Bank AB.
 • 9.2 Burban Store (Burban Studios AB)kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Burban Store (Burban Studios AB)ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
 • 9.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med Burban Studios AB, t.ex. om du är innehavare av ett konto på burbanstore.com eller mottar marknadskommunikation, kan Burban Store (Burban Studios AB)lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:
 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Burban Store (Burban Studios AB)med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Burban Store (Burban Studios AB)säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av konto på burbanstore.com som lagliga grunder.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.
 • 9.4 Om du har lägger en beställning eller genomför köp från Burban Store (Burban Studios AB)kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:
 • Leverantörer, tillverkare och underleverantörer av produkter som Burban Store (Burban Studios AB)säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.
 1. Var lagrar vi dina personuppgifter?
 • Burban Store (Burban Studios AB)kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Burban Studios ABs leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Burban Store (Burban Studios AB)att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.
 1. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?
 • 11.1 Burban Store (Burban Studios AB)ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.
 • a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter
 • Burban Store (Burban Studios AB)vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.
 • b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter
 • Burban Store (Burban Studios AB)är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • c) Rätt till radering av dina personuppgifter
 • Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Burban Store (Burban Studios AB)tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Burban Store (Burban Studios AB)omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Burban Store (Burban Studios AB)har gjort och det saknas berättigat intresse för Burban Store (Burban Studios AB)eller tredje part som väger tyngre. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Burban Store (Burban Studios AB)ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • d) Rätt till dataportabilitet
 • Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Burban Store (Burban Studios AB)och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.
 • e) Rätt till begränsning av behandling
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Burban Store (Burban Studios AB)utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
 • När Burban Store (Burban Studios AB)behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Burban Store (Burban Studios AB)intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Burban Store (Burban Studios AB)om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Burban Store (Burban Studios AB)fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl.Detta styr du själv över genom inställningarna på Mina sidor där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper.
 • 11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.
 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Burban Studios AB. Burban Store (Burban Studios AB)har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda hos Burban Store (Burban Studios AB)som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.
 1. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
 • 13.1 Den senast uppdaterade versionen av Burban Studios ABs integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på burbanstore.com.
 • 13.2 Burban Store (Burban Studios AB)har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på burbanstore.com. Dessutom kommer du att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt konto på burbanstore.com. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt konto hos Burban Store (Burban Studios AB)genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.
 1. Kontaktuppgifter
 • Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.
 • Burban Store (Burban Studios AB)(Org.nr. 559125-5095)
  Köpmantorget 5
  972 33 Luleå

   

  Kundtjänst

  Öppettider: Mån-Fred: 9.00-16.00
  E-post: fax@burbanstore.com